derle|mek

derin

<< ETü teriŋ birikmiş, derin (su) ETü térin- toplanmak, birikmek +I(g)

deriş|mek

TTü der- +Iş-

derivasyon

Fr dérivation Fr dériver [den.] 1. (nehir) yönünü değiştirmek, başka yöne çevirmek, 2. türetmek +(t)ion Lat de+ rivus akarsu, ırmak << HAvr *h₃riHwó-s (*orīwó-s) vadi, dere yatağı HAvr *h₃rei̯H- (*orei̯-) yarmak

derkâr

Fa dar kār fiilen, gerçekte, pratikte

derkenar

Fa dar kanār در كنار zkenarda olan, sayfa kenarı, marj Fa kanār كنار z

derle|mek

TTü: derlenmek [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
derlenmek: Devşirilmek, toplanmak. TTü: derlemek [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
derlemek: Ayırıp toplamak. (...) derli toplu: Dağınık olmayan.

TTü der- dermek, devşirmek +lA-

 der-

Not: 20. yy'da halk ağızlarından yazı diline aktarılan sözcüklerdendir. Fiil köküne eklenen +lA- ekinin işlevi açık değildir. Belki derili > derli sözcüğünden analoji yoluyla türetildiği düşünülebilir.

Benzer sözcükler: derleme, derlenmek, derletmek, derli, derli toplu


15.02.2020
derma(to)+

Fr/İng dermato+ [bileşik adlarda] deri EYun dérma, dermat- δέρμα zderi, cilt EYun derō δερω zsoymak, derisini yüzmek +ma(t) << HAvr *der- a.a.

derman

Fa/OFa darmān درمان zilaç, tedavi, sağaltım ≈ Ave drva- sağlık << HAvr *dʰér-mn̥ iyileşme << HAvr *dʰer-² sağ olmak, sağlamak, sağalmak

dermatoloji

Fr dermatologie deri hastalıkları uzmanlığı

dermeyan

Fa dar miyān ortada, ortaya Fa miyān orta

dernek

<< ETü térnek toplantı ETü térin- derinmek, toplanmak +(g)Ak