dijital

diftong

İngilizce diphthong "çiftsesli, iki sesliden oluşan bileşik ses" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca díphthongos δίϕθογγος z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca di- "iki" ve Eski Yunanca phthóngos ϕθόγγος z "ses" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca phthéngomai φθέγγομαι z "ses etmek, çağırmak" fiilinden alıntıdır.

difüzyon

Fransızca diffusion "(dökülmüş bir sıvı gibi) yayılma, bir noktadan etrafa saçılma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince diffundere "döküp saçmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince fundere, fus- "dökmek" fiilinden dis+ önekiyle türetilmiştir.

diğer

Farsça dīgar veya dadīgar ديگر/دديگر z "başka, öbür" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça datīgar sözcüğünden evrilmiştir.

diğerkâm

Farsça dīgar ديگر z "başka(sı)" ve Farsça kām كام z "seven, sevgi, arzu" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde kāma- "sevmek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kóh₂-mo-s (*kṓ-mo-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *keh₂- (*kā-) "sevmek" kökünden türetilmiştir. )

dijestif

Fransızca digestif "hazmettirici, yemekten sonra içilen likör" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince digerere "çözmek, ayırmak, hazmetmek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince gerere, gest- "kılmak" fiilinden dis+ önekiyle türetilmiştir.

dijital
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1964]
'DSV.1' ismi verilen yeni ve modern dijital voltmetre, İngiltere'de satışa çıkarılmıştır.

Köken

Fransızca ve İngilizce digital "tamsayılara ilişkin, sayısal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce digit "1 ile 10 arası sayıların her biri, rakam" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince digitus "işaret parmağı, genelde parmak" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *diǵ- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dei̯ḱ- "işaret etmek, belirtmek, göstermek" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için dikte maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

dijitalize, dijitize, dijitürk

Bu maddeye gönderenler

DVD


30.09.2017
dik

Eski Türkçe tik "dik duran, dikey" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tirik biçiminden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tiri- "canlı olmak, yaşamak" biçiminden türetilmiştir.

dik|mek

Eski Türkçe tik- "1. dik kılmak, 2. dik veya sivri bir şey saplamak, iğne ile dikmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tirig "canlı, dik" sözcüğü ile eş kökenlidir.

diken

Eski Türkçe tikgen "delen şey, diken" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tik- "sivri bir şey sokmak, saplamak" fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

dikey

Türkiye Türkçesi dik sözcüğünden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

dikit

Türkiye Türkçesi dik- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.