dil1

dikta

Fr diktat buyrultu, zorla kabul ettirilen görüş Alm Diktat a.a. << Lat dictatum bildiri, buyrultu Lat dictare bildirmek +()t°

diktafon

marka Dictaphone ses kayıt cihazı markası (İlk kullanım: 1907 Columbia Phonograph Co., ABD.) İng dictation microphone dikte etme mikrofonu

diktatör

Fr dictateur 1. demokrasilerde geçici bir süre için olağanüstü yetkilerle donatılan yönetici, 2. her türlü zorba yönetici Lat dictator Roma cumhuriyetinde belli süre için olağanüstü yetkilerle donatılan yönetici Lat dictare bildirmek, buyurmak +(t)or

dikte

Fr dicter 1. kelimeleri tane tane söyleyerek yazdırmak, 2. buyurmak Lat dictare [den.] bildirmek, buyurmak Lat dicere, dict- söylemek, belirtmek << HAvr *dei̯ḱ- işaret etmek, belirtmek, ad koymak

dil|mek

<< ETü til- şerit şeklinde kesmek, dilimlemek

dil1

ETü: "casus" [ Orhun Yazıtları, 735]
tılıġ sabıġ alı olur [casus ve bilgi tutup otur] ETü: "... ağızdaki organ" [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
tılın sözlep [diliyle söyleyip] ETü: "... kelam" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tıl: al-lisān, al-kalām, al-luġa. (...) Oğuz tılı: luġatul-ġuziyya. TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
dil balığı: solea (...) dilcik (...) dil peyniri: caseus oblongus recens TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kuş dili: etfalin calî lisanı [çocukların gizli dili]

<< ETü tıl/til 1. dil (organ ve işlev), 2. casus

Benzer sözcükler: anadil, dil altı, dil balığı, dil peyniri, dilbaz, dilbilgisi, dilci, dilcik, dilge, dillenmek, dillendirmek, dilli, dilsel, dilsiz, kaynanadili, kuşdili

Bu maddeye gönderenler: dılak, dilbilim, dile- (dilek, dilenci), dilmaç, tilcik


02.01.2016
dil2

Fa dil دل zkalp, yürek << OFa dil/dilēr a.a. ≈ Ave zərəd- a.a. << HAvr *ḱr̥d- a.a. HAvr *ḱḗr a.a.

dilara

§ Fa dil دل zgönül, yürek Fa ārā آرا zsüsleyen (Fa ārāstan آراستن zsüslemek, bezemek )

dilatasyon

Fr dilatation gevşeme, genleşme Fr dilater gevşemek, gevşetmek; genleşmek, genleştirmek +(t)ion Lat dilatare [den.] a.a. Lat dis+ lātus geniş, enli, yayvan

dilaver

Fa dil-āvar دلاور zyürekli, cesur

dilber

Fa dilbar دلبر zgönül çelen, gönül alan