dilaver

dil|mek

Eski Türkçe til- "şerit şeklinde kesmek, dilimlemek" fiilinden evrilmiştir.

dil1

Eski Türkçe tıl veya til "1. dil (organ ve işlev), 2. casus" sözcüğünden evrilmiştir.

dil2

Farsça dil دل z "kalp, yürek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen dil veya dilēr sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen zərəd- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱr̥d- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱḗr biçiminden türetilmiştir.

dilara

Farsça dil دل z "gönül, yürek" ve Farsça ārā آرا z "süsleyen" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça ārāstan آراستن z "süslemek, bezemek" fiilinden türetilmiştir. )

dilatasyon

Fransızca dilatation "gevşeme, genleşme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dilater "gevşemek, gevşetmek; genleşmek, genleştirmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen dilatare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince lātus "geniş, enli, yayvan" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

dilaver
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Danişmend-Name, 1360]
kāfirlerde bir dil-āver ruhbān var-ıdı.

Köken

Farsça dil-āvar دلاور z "yürekli, cesur" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için dil2, +aver maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

dilir


09.09.2017
dilber

Farsça dilbar دلبر z "gönül çelen, gönül alan" sözcüğünden alıntıdır.

dilbilim
dildar

Farsça dil-dār دلدار z "gönül alan, sevgili" sözcüğünden alıntıdır.

dildo

İngilizce dildo "penis, özellikle yapay penis, zıbık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

dile|mek

Eski Türkçe tile- "istemek, talep etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tıl "dil" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.