diplomat

dip1

<< ETü tǖp kök

dip2

İng dip ekmek banılarak yenen sos İng to dip batırmak, daldırmak, banmak Ger *deupjan- daldırmak Ger *deupaz derin << HAvr *dʰewb- a.a.

dipçik

TTü dip +çUk

dipfriz

marka Deep Freeze bir dondurucu markası (İlk kullanım: 1941 ABD.) § İng deep derin İng freeze dondurma

diploma

Fr diplôme her türlü resmi evrak [esk.], berat, ruhsat EYun díplōma δίπλωμα zikiye katlanmış şey, özellikle parşömen; katlanmış evrak, dosya, berat EYun diplóō διπλόω zikiye katlamak +ma(t) § EYun di- δι- ziki EYun ploō πλοω zkatlamak HAvr *pel-¹ a.a.

diplomat

[SaidB <1860]
Yeni çıkma taˁbīrātdan olmak üzere diplomasi taˁbīriyle yād olunan bir ˁilim mevcut olup, ˁilm-i mezbūra 'ˁilm-i münāsebāt-ı düveliyye' demekliğimiz münasibdir [ Schlechta-Wssehrd, Manuel terminologique français-turque, 1870]
Diplomate [Fr.] : dīplōmāt, fenn-i münasebāt-ı düveliyyeye āşinā, politika-şinās

Fr diplomate resmen atanmış görevli, elçi YLat diplomaticus «belgeli», berat veya tasdikname sahibi Lat diploma berat, tasdikname

 diploma

Benzer sözcükler: diplomasi, diplomatik

Bu maddeye gönderenler: kordiplomatik


26.08.2017
dipsoman

Fr dipsomane içki müptelası § EYun dípsa δίψα zsusuzluk EYun manía delilik

dirayet

Ar dirāya(t) دراية z [#dry fiˁāla(t) msd.] bilme, tanıma, farkında olma Ar darā درا zbildi, bilincinde idi

dire|mek

<< ETü tire- dik kılmak, dikmek << ETü *tirge- ETü tirig canlı, diri +(g)A-

direk

≈ ETü tiregü destek, dayanak, sütun ETü tire- dikmek, dayamak

direksiyon

Fr volant de direction yönlendirme tekeri Fr direction yön, yönelme, yönetme Lat directio Lat dirigere yöneltmek, yönlendirmek, düzeltmek +(t)ion