direk

direk

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tiregü [[bir şeyin dayandığı veya bir şeyi destekleyen her şey, örneğin bir sütun veya benzeri]] OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
tirek [gemi direği] KTü: "... ağaç" [ Codex Cumanicus, 1303]
arbor [ağaç] - Fa: draght - Tr: terak

≈ ETü tiregü destek, dayanak, sütun ETü tire- dikmek, dayamak

 dire-

Benzer sözcükler: direkten dönmek, orta direk


14.05.2015
direkt

Fr direct düz, doğru Lat directus [pp.] Lat dirigere yöneltmek, yönlendirmek +()t° Lat dis+ regere, rect- yöneltmek