dizgin

dizdar

Fa dizdār دزدار zkale muhafızı § Fa/OFa diz دز zkale (≈ Ave daēza- duvar, sur ) Fa dār دار ztutan, sahip, -li

dize

TTü diz- +A

dizel

Fr/İng diesel bir tür içten yanmalı motor, bu motorlarda kullanılan yakıt öz Rudolf Diesel Alman mühendis (1858-1913)

dizge

TTü diz- +gA

dizgi

TTü diz- +gU

dizgin

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
artuçları tegre ünüp tizgin yetēr [çepeçevre ardıçlar yetişip suyu dizginler] OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
tizgin: al-ˁinān [at dizgini]

<< ETü tizgin at dizgini ETü tiz- sıralamak? +gIn

 diz-

Not: Türkmence dizgin, Çağatayca, Kazakça ve Kırgızca tizgin, Altayca tiskin, Yakutça tösün biçimleri mevcuttur.

Benzer sözcükler: dizginlemek, dizginlenmek


24.02.2015
dizi

<< ETü tizig sıra, dizi ETü tiz- +I(g)

dizin

TTü diz- +In

dizyem

Fr dixième onuncu, onda bir Fr dix on << Lat decem on

DJ

İng dj/deejay [abb.] İng disk-jockey plak yöneticisi

doberman

Alm/İng doberman pinscher bir köpek cinsi öz Karl Friedrich Louis Dobermann Alman köpek yetiştiricisi (1834-1894)