dizi

dize

TTü diz- +A

dizel

Fr/İng diesel bir tür içten yanmalı motor, bu motorlarda kullanılan yakıt öz Rudolf Diesel Alman mühendis (1858-1913)

dizge

TTü diz- +gA

dizgi

TTü diz- +gU

dizgin

<< ETü tizgin at dizgini ETü tiz- sıralamak? +gIn

dizi

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
nom ertinilig kezigde tizigde [yasa mücevherinin sırasında dizisinde]

<< ETü tizig sıra, dizi ETü tiz- +I(g)

 diz-

Benzer sözcükler: dizi film


24.02.2015
dizin

TTü diz- +In

dizyem

Fr dixième onuncu, onda bir Fr dix on << Lat decem on

DJ

İng dj/deejay [abb.] İng disk-jockey plak yöneticisi

doberman

Alm/İng doberman pinscher bir köpek cinsi öz Karl Friedrich Louis Dobermann Alman köpek yetiştiricisi (1834-1894)

dobra

Bul/Sırp dobar, dobro добро ziyi, güzel