dizyem

dizge

Türkiye Türkçesi diz- fiilinden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

dizgi

Türkiye Türkçesi diz- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

dizgin

Eski Türkçe tizgin "at dizgini" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tiz- "sıralamak?" fiilinden Eski Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

dizi

Eski Türkçe tizig "sıra, dizi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tiz- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

dizin

Türkiye Türkçesi diz- fiilinden Yeni Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

dizyem
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1945]
Eğer bu rakam bir dizyem bile aşağı yani 1,8 olursa geniş hatlı Brevilinear (...)

Köken

Fransızca dixième "onuncu, onda bir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dix "on" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince decem "on" sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için desi+ maddesine bakınız.


13.01.2015
DJ

İngilizce dj veya deejay sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce disk-jockey "plak yöneticisi" sözcüğünün kısaltmasıdır.

doberman

Almanca ve İngilizce doberman pinscher "bir köpek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Karl Friedrich Louis Dobermann "Alman köpek yetiştiricisi (1834-1894)" özel adından türetilmiştir.

dobra

Bulgarca ve Sırpça dobar, dobro добро z "iyi, güzel" sözcüğünden alıntıdır.

doçent

Almanca Dozent "üniversitede öğretim görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince docens, docent- "öğreten" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince docere "öğretmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

dodekafoni

Fransızca dodécaphonie veya İngilizce dodecaphony "müzikte oniki sesli sistem" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1923 Arnold Schönberg, Avust. besteci.) Bu sözcük Eski Yunanca dódeka "oniki" sözcüğünden türetilmiştir.