doçent

dizin

TTü diz- +In

dizyem

Fr dixième onuncu, onda bir Fr dix on << Lat decem on

DJ

İng dj/deejay [abb.] İng disk-jockey plak yöneticisi

doberman

Alm/İng doberman pinscher bir köpek cinsi öz Karl Friedrich Louis Dobermann Alman köpek yetiştiricisi (1834-1894)

dobra

Bul/Sırp dobar, dobro добро ziyi, güzel

doçent

[ Cumhuriyet - gazete, 1933]
Bu dereceden bir derece aşağı olanlara Doçent, üçüncü kısım hocalara da Ordinarius (...)

Alm Dozent üniversitede öğretim görevlisi Lat docens, docent- öğreten Lat docere öğretmek +ent°

 disiplin

Not: Türkçeye 1933'te Alman akademik sisteminden aktarılmıştır.


04.12.2017
dodekafoni

Fr dodécaphonie İng dodecaphony müzikte oniki sesli sistem (İlk kullanım: 1923 Arnold Schönberg, Avust. besteci.) EYun dódeka oniki

dogma

Fr dogme katı katıya bağlı olunan öğreti EYun dógma δόγμα zöğreti, mezhep EYun dékomai δέκομαι zalmak, kabul etmek +ma(t) HAvr *deḱ- almak, kabul etmek, öğrenmek

doğ|mak

<< ETü toġ-/tuġ- 1. yükselmek, çıkmak, 2. (güneş, yavru) doğmak

doğa

TTü doğ- +A

doğaç

TTü doğ- +(g)Aç