doğ|mak

doberman

Alm/İng doberman pinscher bir köpek cinsi öz Karl Friedrich Louis Dobermann Alman köpek yetiştiricisi (1834-1894)

dobra

Bul/Sırp dobar, dobro добро ziyi, güzel

doçent

Alm Dozent üniversitede öğretim görevlisi Lat docens, docent- öğreten Lat docere öğretmek +ent°

dodekafoni

Fr dodécaphonie İng dodecaphony müzikte oniki sesli sistem (İlk kullanım: 1923 Arnold Schönberg, Avust. besteci.) EYun dódeka oniki

dogma

Fr dogme katı katıya bağlı olunan öğreti EYun dógma δόγμα zöğreti, mezhep EYun dékomai δέκομαι zalmak, kabul etmek +ma(t) HAvr *deḱ- almak, kabul etmek, öğrenmek

doğ|mak

ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
toġa ezük sözlemez men [doğduğumdan beri yalan söylemem ben] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
toġ toġdı [toz yükseldi] (...) kün tuġdı [güneş doğdu], oġul tuġdı [yavru doğdu] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
doğdı [[aslı dodu olup, ayrıca toğdı da denir. Çocuk doğmasına denildiği gibi, ay ve güneşin tuluuna da denir.]]

<< ETü toġ-/tuġ- 1. yükselmek, çıkmak, 2. (güneş, yavru) doğmak

Not: Anlam evrimi muhtemelen "yükselmek" > "gün doğmak" > "yavru doğmak" şeklindedir. Kaşgarî'nin vurguladığı toğ-/tuğ- ayrımının izine başka kaynaklarda rastlanmaz.

Benzer sözcükler: doğum, doğumhane, doğurmak, doğurgan, doğuş

Bu maddeye gönderenler: doğa (doğal), doğaç, doğan, doğu, doruk


27.07.2015
doğa

TTü doğ- +A

doğaç

TTü doğ- +(g)Aç

doğal

YTü doğa +Al

doğan

<< ETü toġan/tuġan kuş yırtıcı kuş veya bir tür yırtıcı kuş ETü toġ-/tuġ- yükselmek

doğra|mak

<< ETü toġra- dilim dilim kesmek, parçalamak  ETü toġru bıçak ağzı +(g)A-