doğra|mak

doğ|mak

<< ETü toġ-/tuġ- 1. yükselmek, çıkmak, 2. (güneş, yavru) doğmak

doğa

TTü doğ- +A

doğaç

TTü doğ- +(g)Aç

doğal

YTü doğa +Al

doğan

<< ETü toġan/tuġan kuş yırtıcı kuş veya bir tür yırtıcı kuş ETü toġ-/tuġ- yükselmek

doğra|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
et toġradı (...) toġrandı (...) toġraşdı (...) toġrattı TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
doğrama: Kapı ve kanat ve çerçeve gibi parça parça yapılan ahşap işi. (...) Doğramacı

<< ETü toġra- dilim dilim kesmek, parçalamak  ETü toġru bıçak ağzı +(g)A-

 doğru

Benzer sözcükler: doğrama, doğramacı, doğranmak, doğratmak


10.08.2021
doğru

<< ETü toġru/toġuru geçerek, boyunca (≈ ETü toġur- (karşıya, öteye) geçmek, yönelmek (Kaynak: OTWF II.730)) ETü toġ- ? +(g)ArU- (Kaynak: OTWF II.723)

doğrul|mak

TTü doğru +Il-

doğu

<< ETü toġu/toġsuġ doğum, özellikle gün doğumu ETü toġ- +I(g)

dok

İng dock gemi yatağı ≈ Hol docke a.a.

doksan

<< ETü tokson 90 << ETü tokuz on