doğru

doğa

TTü doğ- +A

doğaç

TTü doğ- +(g)Aç

doğal

YTü doğa +Al

doğan

<< ETü toġan/tuġan kuş yırtıcı kuş veya bir tür yırtıcı kuş ETü toġ-/tuġ- yükselmek

doğra|mak

<< ETü toġra- dilim dilim kesmek, parçalamak  ETü toġru bıçak ağzı +(g)A-

doğru

ETü: [Erd <800]
éki yaŋıka kün toguru süŋüşdüm [ayın ikinci günü gün boyu savaştım] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
toġru [[bıçak ve kılıç gibi şeylerin kabza içine giren uzantısı]] OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
toġru ayttı: ṣadaḳa [doğru söyledi]

<< ETü toġru/toġuru geçerek, boyunca (≈ ETü toġur- (karşıya, öteye) geçmek, yönelmek (Kaynak: OTWF II.730)) ETü toġ- ? +(g)ArU- (Kaynak: OTWF II.723)

Benzer sözcükler: doğrucu, doğrudan, doğrusal, doğrusu, dosdoğru

Bu maddeye gönderenler: doğra-, doğrul-


03.10.2017
doğrul|mak

TTü doğru +Il-

doğu

<< ETü toġu/toġsuġ doğum, özellikle gün doğumu ETü toġ- +I(g)

dok

İng dock gemi yatağı ≈ Hol docke a.a.

doksan

<< ETü tokson 90 << ETü tokuz on

doktor

Fr docteur 1. üniversitede hocalık beratına sahip kimse, doktora sahibi, 2. diplomalı tabip [esk.], genelde tabip << Lat doctor öğretmen, hoca Lat docere öğretmek +(t)or