doğu

doğal

YTü doğa +Al

doğan

<< ETü toġan/tuġan kuş yırtıcı kuş veya bir tür yırtıcı kuş ETü toġ-/tuġ- yükselmek

doğra|mak

<< ETü toġra- dilim dilim kesmek, parçalamak  ETü toġru bıçak ağzı +(g)A-

doğru

<< ETü toġru/toġuru geçerek, boyunca (≈ ETü toġur- (karşıya, öteye) geçmek, yönelmek (Kaynak: OTWF II.730)) ETü toġ- ? +(g)ArU- (Kaynak: OTWF II.723)

doğrul|mak

TTü doğru +Il-

doğu

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
eŋ ilki toġu balıkda süŋüşdüm [en önce Doğukent'te savaştım] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kün toġsıġ/toġsuġ [gün doğusu] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
doğu: Ortus [doğum]. gün doğusı: Oriens, Eurus [doğu, doğu rüzgârı]

<< ETü toġu/toġsuġ doğum, özellikle gün doğumu ETü toġ- +I(g)

 doğ-

Benzer sözcükler: doğu bloku, doğulu


03.10.2017
dok

İng dock gemi yatağı ≈ Hol docke a.a.

doksan

<< ETü tokson 90 << ETü tokuz on

doktor

Fr docteur 1. üniversitede hocalık beratına sahip kimse, doktora sahibi, 2. diplomalı tabip [esk.], genelde tabip << Lat doctor öğretmen, hoca Lat docere öğretmek +(t)or

doktora

Fr doctorat doktorluk rütbesi OLat doctoratus [pp.] «doktor edilmiş», üniversitelerde öğretmenlik yapma ruhsatı +()t° OLat doctorare [den.] Lat doctor öğretmen

doktrin

Fr doctrine öğreti Lat doctrina a.a. Lat doctor öğretmen +in°