doküman

dokun|mak

<< ETü tokın- dövmek, çarpmak ETü tokı- dövmek, vurmak +In-

dokunaklı

TTü dokun- +(g)Ak

dokunmatik

§ TTü dokun- TTü otomatik

dokurcun

<< OTü tokurçin dokuz taş oyunu ETü tokuz

dokuz

<< ETü tokuz/tokkuz 9

doküman

dokümanter "[Fr documentaire] belgesel" [ Nazım Hikmet, 1929]
doküman filmi [ Cumhuriyet - gazete, 1932]
5 senelik program 667 san'at filmi ve 701 doküman filmi yaptırmağı kararlaştırmıştır. dokümantasyon "[Fr documentation] belgeleme" [ Cumhuriyet - gazete, 1955]
dokümantasyon kongresi çalışmaları 28 Ağustosta şehrimizde başlayacak

Fr document belge Lat documentum ders kitabı, kanıt, belge Lat docere, doct- öğretmek +ment°

 doktor

Benzer sözcükler: dokümantasyon, dokümanter


14.11.2019
dol|mak

<< ETü tol- dolmak, dolu olmak ETü tod-/to- dolmak, kabarmak +Il-

dola|mak

<< ETü tolġa- döndürmek, dolamak, sarmak, acıdan kıvranmak ETü *toluġ +(g)A-

dolak

ETü tolġa- dolamak +Uk

dolambaç

<< TTü dolamaç ETü tola- dolanmak +mAç

dolandır|mak

TTü dolan- +tUr-