doku

dok

İng dock gemi yatağı ≈ Hol docke a.a.

doksan

<< ETü tokson 90 << ETü tokuz on

doktor

Fr docteur 1. üniversitede hocalık beratına sahip kimse, doktora sahibi, 2. diplomalı tabip [esk.], genelde tabip << Lat doctor öğretmen, hoca Lat docere öğretmek +(t)or

doktora

Fr doctorat doktorluk rütbesi OLat doctoratus [pp.] «doktor edilmiş», üniversitelerde öğretmenlik yapma ruhsatı +()t° OLat doctorare [den.] Lat doctor öğretmen

doktrin

Fr doctrine öğreti Lat doctrina a.a. Lat doctor öğretmen +in°

doku

YTü: "Fr tissu karşılığı" [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
doku (bkz. örü) = Nesc

TTü doku-

 doku-

Not: Yeni Türkçe sözcük önceleri Fr tissu karşılığı iken, yakın dönemde Fr texture karşılığı olarak da kullanım kazanmıştır.

Benzer sözcükler: doku uyuşmazlığı


27.01.2015
doku|mak

<< ETü tokı- dövmek, vurmak, bıçak çalmak, taşa yazı yazmak

dokun|mak

<< ETü tokın- dövmek, çarpmak ETü tokı- dövmek, vurmak +In-

dokunaklı

TTü dokun- +(g)Ak

dokunmatik

§ TTü dokun- TTü otomatik

dokurcun

<< OTü tokurçin dokuz taş oyunu ETü tokuz