doku|mak

doksan

<< ETü tokson 90 << ETü tokuz on

doktor

Fr docteur 1. üniversitede hocalık beratına sahip kimse, doktora sahibi, 2. diplomalı tabip [esk.], genelde tabip << Lat doctor öğretmen, hoca Lat docere öğretmek +(t)or

doktora

Fr doctorat doktorluk rütbesi OLat doctoratus [pp.] «doktor edilmiş», üniversitelerde öğretmenlik yapma ruhsatı +()t° OLat doctorare [den.] Lat doctor öğretmen

doktrin

Fr doctrine öğreti Lat doctrina a.a. Lat doctor öğretmen +in°

doku

TTü doku-

doku|mak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
taş tokıtdım köŋülketi sabımın urturtum [taş diktirdim gönüldeki sözümü yazdırdım] ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
küwrüg tokıp yarlığ yarlığkap [davul vurup ferman okuyup] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol kapığ tokıdı [kapıyı vurdu] (...) temürçi kılıç tokıdı (...) [Oğuzlarda] ol kulın tokıdı [kölesini dövdü; Türkler bu anlamda urdı tokıttı derler] OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
tokıdı: nasaca [kumaş dokudu] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
dokumak: Texere.

<< ETü tokı- dövmek, vurmak, bıçak çalmak, taşa yazı yazmak

Not: Anlam gelişmesi için karş. Lat tangere, tax- "dokunmak, dövmek" > texere "kumaş dokumak".

Benzer sözcükler: değiş tokuş, dokuma, dokutmak

Bu maddeye gönderenler: doku, dokun- (dokunaklı, dokunmatik), toka, tokat, toklu, tokmak, tokuş-


21.04.2019
dokun|mak

<< ETü tokın- dövmek, çarpmak ETü tokı- dövmek, vurmak +In-

dokunaklı

TTü dokun- +(g)Ak

dokunmatik

§ TTü dokun- TTü otomatik

dokurcun

<< OTü tokurçin dokuz taş oyunu ETü tokuz

dokuz

<< ETü tokuz/tokkuz 9