dokun|mak

doktor

Fr docteur 1. üniversitede hocalık beratına sahip kimse, doktora sahibi, 2. diplomalı tabip [esk.], genelde tabip << Lat doctor öğretmen, hoca Lat docere öğretmek +(t)or

doktora

Fr doctorat doktorluk rütbesi OLat doctoratus [pp.] «doktor edilmiş», üniversitelerde öğretmenlik yapma ruhsatı +()t° OLat doctorare [den.] Lat doctor öğretmen

doktrin

Fr doctrine öğreti Lat doctrina a.a. Lat doctor öğretmen +in°

doku

TTü doku-

doku|mak

<< ETü tokı- dövmek, vurmak, bıçak çalmak, taşa yazı yazmak

dokun|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er tamka tokındı [adam duvara çarptı], er tokındı [adam dayak yedi - Oğuzca], kılıç tokındı [kılıç dövüldü] TTü: "... temas etmek ... rencide etmek" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
hatırın dokunmak (...) zararı dokunmak (...) ayağıne nesne dokunüp düştı YTü: dokunulmazlık "masuniyet" [ Cumhuriyet - gazete, 1945]
konut dokunulmazlığı, milletvekili dokunulmazlığı

<< ETü tokın- dövmek, çarpmak ETü tokı- dövmek, vurmak +In-

 doku-

Not: Doku- "vurmak" fiilinin +In- dönüşlülük ekiyle yapılmış türevi iken TTü anlam ayrışmasına uğramıştır.

Benzer sözcükler: dokundurmak, dokunulmak, dokunulmazlık

Bu maddeye gönderenler: dokunaklı, dokunmatik


26.09.2017
dokunaklı

TTü dokun- +(g)Ak

dokunmatik

§ TTü dokun- TTü otomatik

dokurcun

<< OTü tokurçin dokuz taş oyunu ETü tokuz

dokuz

<< ETü tokuz/tokkuz 9

doküman

Fr document belge Lat documentum ders kitabı, kanıt, belge Lat docere, doct- öğretmek +ment°