dokunmatik

doktrin

Fr doctrine öğreti Lat doctrina a.a. Lat doctor öğretmen +in°

doku

TTü doku-

doku|mak

<< ETü tokı- dövmek, vurmak, bıçak çalmak, taşa yazı yazmak

dokun|mak

<< ETü tokın- dövmek, çarpmak ETü tokı- dövmek, vurmak +In-

dokunaklı

TTü dokun- +(g)Ak

dokunmatik

"parmak dokundurmak suretiyle işleyen tuş mekanizması" [ Milliyet - gazete, 1976]
Grundig Dokunmatik'e sahip olmak için "dokunmaya duyarlı ekran, touchscreen" [ Milliyet - gazete, 1992]
sadece ekrana dokunmanız yeterli (...) IBM dokunmatik ekran

§ TTü dokun- TTü otomatik


07.09.2017
dokurcun

<< OTü tokurçin dokuz taş oyunu ETü tokuz

dokuz

<< ETü tokuz/tokkuz 9

doküman

Fr document belge Lat documentum ders kitabı, kanıt, belge Lat docere, doct- öğretmek +ment°

dol|mak

<< ETü tol- dolmak, dolu olmak ETü tod-/to- dolmak, kabarmak +Il-

dola|mak

<< ETü tolġa- döndürmek, dolamak, sarmak, acıdan kıvranmak ETü *toluġ +(g)A-