dokurcun

doku

TTü doku-

doku|mak

<< ETü tokı- dövmek, vurmak, bıçak çalmak, taşa yazı yazmak

dokun|mak

<< ETü tokın- dövmek, çarpmak ETü tokı- dövmek, vurmak +In-

dokunaklı

TTü dokun- +(g)Ak

dokunmatik

§ TTü dokun- TTü otomatik

dokurcun

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
ṭoḳurçin [[satranca benzeyen bir oyun]] [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
dokurcum (G. Antep), dokurcun (Edirne): 1- dokuz taşla oynanan damaya benzer bir oyun, 2- yığın, bostanlarda hıyar yığını.

<< OTü tokurçin dokuz taş oyunu ETü tokuz

Not: Ünsüz-öncesi pozisyonda /z/ > /r/ dönüşümü tipiktir. Karş. semir-, kudur- v.b.. • "Başak istifi" anlamında dokurcun ayrı kelime olmalıdır.


27.07.2015
dokuz

<< ETü tokuz/tokkuz 9

doküman

Fr document belge Lat documentum ders kitabı, kanıt, belge Lat docere, doct- öğretmek +ment°

dol|mak

<< ETü tol- dolmak, dolu olmak ETü tod-/to- dolmak, kabarmak +Il-

dola|mak

<< ETü tolġa- döndürmek, dolamak, sarmak, acıdan kıvranmak ETü *toluġ +(g)A-

dolak

ETü tolġa- dolamak +Uk