dola|mak

dokunmatik

§ TTü dokun- TTü otomatik

dokurcun

<< OTü tokurçin dokuz taş oyunu ETü tokuz

dokuz

<< ETü tokuz/tokkuz 9

doküman

Fr document belge Lat documentum ders kitabı, kanıt, belge Lat docere, doct- öğretmek +ment°

dol|mak

<< ETü tol- dolmak, dolu olmak ETü tod-/to- dolmak, kabarmak +Il-

dola|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
o yuŋ tolġadı [yün doladı], anıŋ karnı tolġadı [midesi ağrıdı] (...) er ulındı tolġandı [ağrıdan kıvrandı] TTü: dolama "iç giysi" [ Mühimme Defterleri, 1559]
soyup yedi yüz akça kıymetlü bir gümüşlü kılıcın ve berâtın ve bir çûka ferâce ve dolamasın ve dülbendin aldukdan sonra TTü: dolama "... bir illet" [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
kejdūme [Fa.]: Et yaran ve kurlaġan dedikleri illete denir, tırnak diplerinde hādis olur (...) bir nevˁine dolama ve dana burnu taˁbīr ederler.

<< ETü tolġa- döndürmek, dolamak, sarmak, acıdan kıvranmak ETü *toluġ +(g)A-

Not: Semantik evrimi "döndürmek" (dolanmak, dolaşmak) > "çevre" (dolay) > "bir şeyin sonucu olmak" (dolayı) şeklinde izlenebilir.

Benzer sözcükler: dolama, dolan, dolanmak, dolanık, dolanlı iflas, sarmaş dolaş, yalan dolan

Bu maddeye gönderenler: dolak, dolambaç, dolandır-, dolaş-, dolayı (dolay)


23.03.2018
dolak

ETü tolġa- dolamak +Uk

dolambaç

<< TTü dolamaç ETü tola- dolanmak +mAç

dolandır|mak

TTü dolan- +tUr-

dolap

Fa dūlāb دولاب z1. su çarkı, 2. her türlü mekanizma, makina § Fa dūl/dol دول z1. kova, 2. su çarkı, mekanizma (≈ Aram dəwal, dawlā דְּוַל, דַוְולָא zsu çarkı, sulama düzeneği ≈ Akad dālu/dalū a.a. Akad dālu dönmek, dolanmak ) Fa āb آب zsu

dolar

İng dollar bir para birimi Alm Thaler kalıp dökme yöntemiyle yapılan gümüş para (Alm Joachimsthaler a.a. öz Joachimsthal Joachim Vadisi, Bohemya'da gümüş madeni olan bir yer ) Alm Thal/Tal vadi