domates

dolu

<< ETü tolu/tolı 1. dolgun, 2. buz parçalarından oluşan yağış ETü tol- +I(g)

dolunay

<< ETü tōlun āy ETü tōlun dolu, tam ETü tōl- +In

domain

İng domain mülk, birinin egemenliğinde bulunan şey veya yer, a.a. EFr demeine mülk OLat dominicum mal sahibinin doğrudan tasarruf ettiği mülk Lat dominus ev sahibi, patron +ic° Lat domus ev +in°

domal|mak

<< OTü tomal- şişinmek, top haline gelmek ETü toŋ dolu, dolgun +Al-

domalan

TTü tomal-/domal- top olmak, yuvarlak hale gelmek +(g)An

domates

[ Mehmed Kâmil, Melceü't-Tabbahīn, 1844]
domates pilavı [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
domata طوماته: Frenk patlıcanı.

Yun tomátes τομάτες z [çoğ.] a.a. Fr tomate a.a. İsp tomata a.a. Nahuatl tomatl yumru Nahuatl tomana şişmek, kabarmak

Not: Meksika kökenli bitki Avrupa'ya 1528'de Hernan Cortés tarafından getirilmiş, ancak 18. yy ikinci yarısında yaygınlık kazanmıştır. Türkiye'de 19. yy'da duyulmuştur. Rumca çoğul biçimin benimsenmesi, İstanbul'da bostancılık ve seyyar sebze satıcılığı işlerinin Rumların elinde olmasıyla alakalıdır. Karş. patates. İzmir'de halen domat kullanılır.

Benzer sözcükler: domat


12.07.2021
dombay

≈? ETü toŋa tosun, iri, güçlü

dombili

TTü tombul ≈ TTü top

domestik

Fr domestique a.a. Lat domesticus hane halkına ait Lat domus ev, hane +ic°

dominant

Fr dominant/dominante hükmedici, egemen Fr dominer hükmetmek, egemen olmak +ent° Lat dominare [den.] a.a. Lat dominus hane reisi, efendi

domino

Fr domino 1. siyah renkli papaz başlığı, kukuletalı pelerin, 2. dikdörtgen taşlarla oynanan bir oyun İt domino egemen kişi, hoca, papaz << Lat dominus a.a.