dominant

domalan

TTü tomal-/domal- top olmak, yuvarlak hale gelmek +(g)An

domates

Yun tomátes τομάτες z [çoğ.] a.a. Fr tomate a.a. İsp tomata a.a. Nahuatl tomatl yumru Nahuatl tomana şişmek, kabarmak

dombay

≈? ETü toŋa tosun, iri, güçlü

dombili

TTü tombul ≈ TTü top

domestik

Fr domestique a.a. Lat domesticus hane halkına ait Lat domus ev, hane +ic°

dominant

"müzik terimi" [ Cumhuriyet - gazete, 1947]
Timpani'nin tonik ve dominant arasında dolaşan tokmakları "... genetik terimi" [ Cumhuriyet - gazete, 1973]
Alellerin biri dominant, diğeri resessif. "... siyaset terimi" [ Cumhuriyet - gazete, 1976]
Prof. Duverger, SP'nin başat (hakim, dominant) parti durumuna girdiğini

Fr dominant/dominante hükmedici, egemen Fr dominer hükmetmek, egemen olmak +ent° Lat dominare [den.] a.a. Lat dominus hane reisi, efendi

 dam2

Not: Fransızca sıfatın eril hali dominan, dişil hali dominant şeklinde telaffuz edilir.

Benzer sözcükler: dominatriks


29.09.2017
domino

Fr domino 1. siyah renkli papaz başlığı, kukuletalı pelerin, 2. dikdörtgen taşlarla oynanan bir oyun İt domino egemen kişi, hoca, papaz << Lat dominus a.a.

dominyon

İng dominion 1. mülk, egemenlik, hükümet, devlet, 2. Britanya İmparatorluğunda iç işlerinde bağımsız koloni OLat dominio egemenlik, hükümet, devlet Lat dominare [den.] egemen olmak +(t)ion Lat dominus

domuz

<< ETü toŋuz domuz <? ETü toŋ dolgun, şişkin +Uz

don|mak

<< ETü toŋ- donmak ≈ ETü toŋ donmuş şey

don1

<< ETü tōn giysi