duduk

duçar

Farsça duçār veya dūçār دچار/دوچار z "1. iki dört, 2. ulaşmış, uğramış, çarpmış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça du دو z "iki" ve Farsça çār چار z "dört" sözcüklerinin bileşiğidir.

duçe

İtalyanca duce "önder, komutan, dük" sözcüğünden alıntıdır.

dudak

Orta Türkçe tutak "gaga, dudak" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tutğak biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe tut- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

dudu1

Farsça tūtī veya ṭūṭī توتى/ طوطى z "papağan, dudu kuşu" sözcüğünden alıntıdır.

dudu2

Ermenice dudu տուտու z "yaşlı kadın, dadı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Ermenice sözcük دادو z çocuk dilinden türetilmiştir.

duduk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hürriyet - gazete, 1999]
60 yılını 'duduk'a adayan bu usta müzikçinin CD'lerini bugüne kadar Türkiye'de bulmak çok zordu

Köken

Ermenice duduk տուտուք/դուդուք z "Ermeni halk müziğinde kullanılan bir nefesli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Türkiye Türkçesi düdük sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için düdük maddesine bakınız.


10.03.2015
duhul

Arapça dχl kökünden gelen duχūl دخول z "girme, içeri girme, dahil olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daχala دَخَلَ z "girdi" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

duhuliye

Arapça duχūl "içeri girme" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

dul

Eski Türkçe tul "eşi ölmüş kadın" sözcüğünden evrilmiştir.

dulda

Moğolca dalda "gizli, saklı, sinmiş" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca daldala- "gizlemek, saklamak" fiili ile eş kökenlidir.

dum duma

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.