duodenum

dum duma

?

duman

<< ETü tuman sis, bulut ETü tun- kapanmak, hava bulutlanmak +(g)An

dumdum

İng dumdum bullet bir tür kurşun (İlk kullanım: 1897 İng. Hind.) öz Dumdum Hindistan'ın Bengal bölgesinde bir müstahkem yer ve cephane fabrikası Bengali damdama toprak kale, burç, tabya Fa damdama دمدمه za.a.

dumur

Ar ḍumr/ḍumūr ضمر/ضمور z [#ḍmr fuˁūl msd.] zayıflama, büzüşme Ar ḍamara ضَمَرَ zzayıfladı, büzüştü

dun

Ar dūn دون z [#dnw] aşağı, alçak

duodenum

[ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Tarık duodenum muayenesi, Rasim Ali kan terkibi (...) hakkında bildirikte bulundular.

OLat duodenum onikiparmak bağırsağı (İlk kullanım: Gerardo di Cremona, İtal. hekim (ö. 1187).) Lat duodecim on iki § Lat duo iki Lat decem on

 düo, desi+

Not: Yunanlı hekim Herophilos'un (Mö 353-280) kullandığı dodekadáktylon (onikiparmak bağırsağı) teriminin Latince çevirisidir.

Benzer sözcükler: duodenal


08.08.2017
dupleks

İng duplex 1. iki katlı olan her şey, 2. iki katlı konut Lat duplex iki katlı, çift § Lat du- iki EYun pláks, plak- πλάξ, πλακ- ztabaka, katman

dur|mak

<< ETü tūr- 1. ayağa kalkmak, 2. hareket etmemek

durağan

TTü dur- +(g)An

durak

<< ETü turġak durma yeri, makam, nöbet ETü tur- +(g)Ak

duralit

marka Duralite sertleştirilmiş lif levhası markası § İng durable dayanıklı (Lat durare [den.] dayanmak, kalıcı olmak +()bilis Lat durus sert, dirençli ) İng lite (İng light hafif )