durendiş

durendiş

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
dūr-endīş: Derin düşünür, müdebbir.

§ Fa dūr uzak (<< EFa/Ave dūra a.a. ) Fa andīş düşünen

 endişe

Bu maddeye gönderenler: dürbün


05.09.2017
endişe

Fa andīşe أنديشه zdüşünce << OFa hantēşak/hantēşişn a.a. OFa hantēşītan düşünmek +a