duy

duş

Fransızca aynı anlama gelen douche sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca doccia "su borusu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *ductiare "iletmek, nakletmek, sevketmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Geç Latince fiil Latince ductare "sürmek, sevketmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince aynı anlama gelen ducere, duct- fiilinin isimden türetilmiş fiilidir.

dut

Arapça tūt توت z "dut ağacı ve meyvesi, morus indica" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen tūtā תות z sözcüğünden alıntıdır.

duty-free

İngilizce duty-free "gümrükten muaf" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce duty "ödenecek şey, ödev, borç, vergi" (NOT: Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen duité sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Eski Fransızca du "borç" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen dēbitum sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince dēbere "borçlu olmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür. ) ve İngilizce free "özgür, muaf" sözcüklerinin bileşiğidir.

duvak

Türkiye Türkçesi tuğak veya duğak "gelinin yüzünü örten perde" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe tuġ "sancak, alem" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Ak ekiyle türetilmiştir.

duvar

Farsça aynı anlama gelen dīvār veya divār ديوار/دوار z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *deγa-vāra- "kerpiç duvar" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça deγa- "kerpiç, kil" (NOT: Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰei̯ǵʰ- "yoğurmak" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Farsça vāra- "korumak, etrafını çevirmek" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Eski Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-¹ "korumak" biçiminden evrilmiştir. )

duy
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
duy: Elektrik ampulünün takıldığı yer.

Köken

Fransızca douille "kılıç kını, her türlü mekanik alette kın işlevi gören girinti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *dulja- "kın" biçiminden alıntıdır.


04.12.2014
duy|mak

Eski Türkçe tuy- "hissetmek, anlamak, fark etmek" fiilinden evrilmiştir.

duyarga

Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Yeni Türkçe +ArgA ekiyle türetilmiştir.

duyarlık

Türkiye Türkçesi duyar "(geniş zaman 3. tekil kişi)" fiilinden Yeni Türkçe +lIk ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Yeni Türkçe +()r ekiyle türetilmiştir.

duygu

Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

duyu

Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.