duyarlık

duvak

<< TTü tuğak/duğak gelinin yüzünü örten perde (Kaynak: Eren sf. 124)ETü tuġ sancak, alem +Ak

duvar

Fa dīvār/divār ديوار/دوار za.a. << EFa *deγa-vāra- kerpiç duvar § EFa deγa- kerpiç, kil (<< HAvr *dʰei̯ǵʰ- yoğurmak ) EFa vāra- korumak, etrafını çevirmek (<< HAvr *wer-¹ korumak )

duy

Fr douille kılıç kını, her türlü mekanik alette kın işlevi gören girinti Ger *dulja- kın

duy|mak

<< ETü tuy- hissetmek, anlamak, fark etmek

duyarga

TTü duy- +ArgA

duyarlık

YTü: "hassasiyet" [ Cumhuriyet - gazete, 1932]
Bu acıda umumi merkez heyetinin gösterdiği duyarlık Türk milletinin bilginleri için her zaman (...) duyar kasmak "abartılı hassasiyet göstermek (argo)" [ Ekşi Sözlük, 2014]
'duyar kasmak'tan anlatılmak istenen sanırım bir şeylere duyarlı olmak, farkındalık geliştirmek

TTü duyar (geniş zaman 3. tekil kişi) +lIk TTü duy- +()r

 duy-

Not: Duyarlık anlamında duyar sözcüğü 2010, duyar kasmak deyimi 2014 dolayında yaygınlık kazanmıştır.

Benzer sözcükler: duyar, duyar kasmak, duyarlı, duyarlılık, duyarsız


28.04.2019
duygu

TTü duy- +gU

duyu

TTü duy- +I(g)

duyum

TTü duy- +Im

duyuru

TTü duyur- +I(g)

duziko

Yun dúziko δούζικο zkatkısız rakı TTü düz