duyarlık

duvak

Türkiye Türkçesi tuğak veya duğak "gelinin yüzünü örten perde" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe tuġ "sancak, alem" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Ak ekiyle türetilmiştir.

duvar

Farsça aynı anlama gelen dīvār veya divār ديوار/دوار z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *deγa-vāra- "kerpiç duvar" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça deγa- "kerpiç, kil" (NOT: Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰei̯ǵʰ- "yoğurmak" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Farsça vāra- "korumak, etrafını çevirmek" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Eski Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-¹ "korumak" biçiminden evrilmiştir. )

duy

Fransızca douille "kılıç kını, her türlü mekanik alette kın işlevi gören girinti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *dulja- "kın" biçiminden alıntıdır.

duy|mak

Eski Türkçe tuy- "hissetmek, anlamak, fark etmek" fiilinden evrilmiştir.

duyarga

Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Yeni Türkçe +ArgA ekiyle türetilmiştir.

duyarlık
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "hassasiyet" [ Cumhuriyet - gazete, 1932]
Bu acıda umumi merkez heyetinin gösterdiği duyarlık Türk milletinin bilginleri için her zaman (...) duyar kasmak "abartılı hassasiyet göstermek (argo)" [ Ekşi Sözlük, 2014]
'duyar kasmak'tan anlatılmak istenen sanırım bir şeylere duyarlı olmak, farkındalık geliştirmek

Köken

Türkiye Türkçesi duyar "(geniş zaman 3. tekil kişi)" fiilinden Yeni Türkçe +lIk ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Yeni Türkçe +()r ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için duy- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Duyarlık anlamında duyar sözcüğü 2010, duyar kasmak deyimi 2014 dolayında yaygınlık kazanmıştır.

Benzer sözcükler

duyar, duyar kasmak, duyarlı, duyarlılık, duyarsız


28.04.2019
duygu

Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

duyu

Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

duyum

Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

duyuru

Türkiye Türkçesi duyur- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

duziko

Yeni Yunanca dúziko δούζικο z "katkısız rakı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Türkiye Türkçesi düz sözcüğünden türetilmiştir.