duygu

duvar

Fa dīvār/divār ديوار/دوار za.a. << EFa *deγa-vāra- kerpiç duvar § EFa deγa- kerpiç, kil (<< HAvr *dʰei̯ǵʰ- yoğurmak ) EFa vāra- korumak, etrafını çevirmek (<< HAvr *wer-¹ korumak )

duy

Fr douille kılıç kını, her türlü mekanik alette kın işlevi gören girinti Ger *dulja- kın

duy|mak

<< ETü tuy- hissetmek, anlamak, fark etmek

duyarga

TTü duy- +ArgA

duyarlık

TTü duyar (geniş zaman 3. tekil kişi) +lIk TTü duy- +()r

duygu

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
duygu: Mesmūat, malūmat, haber, hiss, idrak. YTü: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
duygusal = Teessüri = Affectif

TTü duy- +gU

 duy-

Benzer sözcükler: duygudaş, duygulanmak, duygulu, duygusal, duygusuz


07.07.2015
duyu

TTü duy- +I(g)

duyum

TTü duy- +Im

duyuru

TTü duyur- +I(g)

duziko

Yun dúziko δούζικο zkatkısız rakı TTü düz

Fa du/dū دو ziki << HAvr *dwóh₁ (*dwṓ) a.a.