duygu

duvar

Farsça aynı anlama gelen dīvār veya divār ديوار/دوار z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *deγa-vāra- "kerpiç duvar" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça deγa- "kerpiç, kil" (NOT: Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰei̯ǵʰ- "yoğurmak" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Farsça vāra- "korumak, etrafını çevirmek" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Eski Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-¹ "korumak" biçiminden evrilmiştir. )

duy

Fransızca douille "kılıç kını, her türlü mekanik alette kın işlevi gören girinti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *dulja- "kın" biçiminden alıntıdır.

duy|mak

Eski Türkçe tuy- "hissetmek, anlamak, fark etmek" fiilinden evrilmiştir.

duyarga

Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Yeni Türkçe +ArgA ekiyle türetilmiştir.

duyarlık

Türkiye Türkçesi duyar "(geniş zaman 3. tekil kişi)" fiilinden Yeni Türkçe +lIk ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Yeni Türkçe +()r ekiyle türetilmiştir.

duygu
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
duygu: Mesmūat, malūmat, haber, hiss, idrak. Yeni Türkçe: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
duygusal = Teessüri = Affectif

Köken

Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için duy- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

duygudaş, duygulanmak, duygulu, duygusal, duygusuz


07.07.2015
duyu

Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

duyum

Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

duyuru

Türkiye Türkçesi duyur- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

duziko

Yeni Yunanca dúziko δούζικο z "katkısız rakı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Türkiye Türkçesi düz sözcüğünden türetilmiştir.

Farsça du veya دو z "iki" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dwóh₁ (*dwṓ) biçiminden evrilmiştir.