duyu

duy

Fransızca douille "kılıç kını, her türlü mekanik alette kın işlevi gören girinti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *dulja- "kın" biçiminden alıntıdır.

duy|mak

Eski Türkçe tuy- "hissetmek, anlamak, fark etmek" fiilinden evrilmiştir.

duyarga

Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Yeni Türkçe +ArgA ekiyle türetilmiştir.

duyarlık

Türkiye Türkçesi duyar "(geniş zaman 3. tekil kişi)" fiilinden Yeni Türkçe +lIk ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Yeni Türkçe +()r ekiyle türetilmiştir.

duygu

Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

duyu
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "hassa" [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
duyu = Hasse = Sens

Köken

Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için duy- maddesine bakınız.


02.11.2013
duyum

Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

duyuru

Türkiye Türkçesi duyur- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

duziko

Yeni Yunanca dúziko δούζικο z "katkısız rakı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Türkiye Türkçesi düz sözcüğünden türetilmiştir.

Farsça du veya دو z "iki" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dwóh₁ (*dwṓ) biçiminden evrilmiştir.

düalizm

Fransızca dualisme "ikicilik" sözcüğünden alıntıdır.