eğit|mek

eğer

Fa agar/gar أگر/گر zşart edatı << OFa hakar/hakaram a.a. << EFa ha-karam bir kez

eğilim

TTü eğil- +Im

eğin

<< ETü egin hayvan sırtı, omuz <? ETü eg- bükmek, eğmek +In

eğir

Yun/EYun ákoros άκορος zsulak yerlerde yetişen bir bitki, acorus calamus

eğir|mek

<< ETü egir- çevirmek, dolamak, kuşatmak

eğit|mek

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
ol yılkıg alıp igittim [o atı (sürüsünü?) alıp besledim] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol anı igitti [[onu yetiştirdi. Kök biçimi igiḏti olup ḏal harfi benzeşime maruz kalarak te olmuştur.]] YTü: "... terbiye etmek" [ Cumhuriyet - gazete, 1936]
Eğitme terbiye etmek ki kuvvet ve kudret sahibi olacak vasıtalan vermek manasındadır. YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
Eğitim = Terbiye = Education, dressage. (...) Eğitmen = Mürebbi YTü: eğitsel [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
eğitsel: Eğitime değgin.

<< ETü igid- (hayvan veya köle) beslemek, yetiştirmek

Not: Karş. ETü igtü "ahırda beslenen hayvan", igdiş "besleme, hizmetkâr". • TTü marjinal bir fiil iken Dil Devrimi döneminde ses ve anlam değişikliğiyle genel kullanıma ithal edilmiştir.

Benzer sözcükler: eğitbilim, eğitilmek, eğitim, eğitmen, eğitsel

Bu maddeye gönderenler: iğdiş


11.08.2021
eğlen|mek

OTü egle- vakit geçirmek, oyalamak, bekletmek +In- ETü ȫd vakit +lA-

eğlence

TTü eğlen- +çA

eğrek

<< TTü eğlek/eğrek 1. su birikintisi, gölcük, 2. koyunların toplandığı yer, koyun ahırı, mandıra TTü eğre- (su) birikmek +(g)Ak

eğrelti

<< TTü eğreldü otı bataklık bitkisi TTü eğrel- (su) birikmek +dU

eğreti

Ar ˁārīyetī عاريتى z [nsb.] ödünç olarak, geçici Ar ˁārīya(t) عاريّة zödünç