eşanjör

estetik

Fransızca ésthetique "güzelliğe ilişkin (sıfat), güzellik teorisi (ad)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca ästhetik "duyular teorisi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1735, A. G. Baumgarten, Alman filozof.) Bu sözcük Eski Yunanca aisthētá αισθητά z "duyu organlarıyla algılanabilen şeyler, görülenler" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca aisthánō αισθάνω z "algılamak, duymak, duyumsamak" fiilinin nötr çoğuludur. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ewis-dʰh₁- (*awis-dʰ-) "duyu-verme, kulak koyma" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ew- (*aw-) "duymak" kökünden türetilmiştir.

esvap

Arapça s̠wb kökünden gelen aṯwāb أثواب z "giyinilen şeyler, giysi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯawb ثوب z "kumaş, bez, tek parça kumaştan oluşan dikişsiz entari veya toga" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

esvet

Arapça swd kökünden gelen aswad أسْوَد z "kara, siyah" sözcüğünden alıntıdır.

Eski Türkçe éş "yoldaş, arkadaş" sözcüğünden evrilmiştir.

eş|mek

Orta Türkçe eş- "yeri kazımak" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe eş- "1. taşmak, (at) yürümek (geçişsiz fiil), 2. akıtmak, boşaltmak (geçişli fiil)" fiilinden evrilmiştir.

eşanjör
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1960]
eşanjör (su tahvil cihazı)

Köken

Fransızca échangeur de chaleur "ısı alışveriş ünitesi" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca échanger "değiştokuş etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *excambiare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince cambiare "değiştokuş etmek" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kambiyo maddesine bakınız.


06.01.2016
eşantiyon

Fransızca échantillon "nümune" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *scandaculum "ölçü, ölçek" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince scandere "basamak çıkmak, tırmanmak" fiilinin küçültme halidir.

eşarp

Fransızca écharpe "başörtüsü, atkı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skerpā "torba" biçiminden alıntıdır.

eşcinsel

Türkiye Türkçesi ve Yeni Türkçe cinsel sözcüklerinin bileşiğidir.

eşek

Eski Türkçe eşgek "«yürügen», malum yük hayvanı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe eş- "(at vb.) yorga yürümek" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

eşel mobil

Fransızca échelle mobile "hareketli merdiven" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca échelle "basamak, merdiven" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen scala sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince mobile "hareketli" sözcüklerinin bileşiğidir.