eşek

eş|mek

<< OTü eş- yeri kazımak << ETü eş- 1. taşmak, (at) yürümek (geçişsiz fiil), 2. akıtmak, boşaltmak (geçişli fiil)

eşanjör

Fr échangeur de chaleur ısı alışveriş ünitesi Fr échanger değiştokuş etmek << OLat *excambiare OLat e(x)+ cambiare değiştokuş etmek

eşantiyon

Fr échantillon nümune << OLat *scandaculum [küç.] ölçü, ölçek Lat scandere basamak çıkmak, tırmanmak +ul°

eşarp

Fr écharpe başörtüsü, atkı Ger *skerpā torba

eşcinsel

§ TTü YTü cinsel

eşek

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
atnıŋ eşgekniŋ müyüzi örmez [atın eşeğin boynuzu çıkmaz] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
eşgek: al-ḥimār. [[Bir diğer telaffuzu daha fasih olan eşyek'tir.]] uzun eşek [ Lugat-i Halimi, 1477]
χirsek [Fa.]: Bir oyundur ki oğlancuklar oynarlar... Bu yerlerde bu oyuna uzun eşek dérler. TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
eşek siŋeği, eşekçi TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
eşek arısı, yaban eşeği

<< ETü eşgek «yürügen», malum yük hayvanı ETü eş- (at vb.) yorga yürümek +(g)Ak

 eş-

Not: Anlam bağı için karş. merkeb "taşıyıcı", çarpā "dörtayak", i.e. "eşek". Moğ elçigen (a.a.) benzer yapıdadır. • 5. yy'dan itibaren örnekleri bulunan Erm éş էշ (a.a.) ve küçültme hali işak իշակ "eşek yavrusu" ile benzerliği tesadüf olmalıdır. Sumer anşe ve Lat asinus (a.a.) ile ilişkilendirme denemeleri başarısızdır.

Benzer sözcükler: eşek arısı, eşekçi, eşekleşmek, eşşoğlu eşek, uzun eşek


25.02.2019
eşel mobil

Fr échelle mobile hareketli merdiven § Fr échelle basamak, merdiven (<< Lat scala a.a. ) Lat mobile hareketli

eşelek

TTü eş- kazımak +AlAk

eşey

TTü +(g)Ay

eşhas

Ar aşχāṣ أشخاص z [#şχṣ afˁāl çoğ.] şahıslar Ar şaχṣ شخص z

eşik

<< ETü éşik kapı eşiği