eşik

eşek

<< ETü eşgek «yürügen», malum yük hayvanı ETü eş- (at vb.) yorga yürümek +(g)Ak

eşel mobil

Fr échelle mobile hareketli merdiven § Fr échelle basamak, merdiven (<< Lat scala a.a. ) Lat mobile hareketli

eşelek

TTü eş- kazımak +AlAk

eşey

TTü +(g)Ay

eşhas

Ar aşχāṣ أشخاص z [#şχṣ afˁāl çoğ.] şahıslar Ar şaχṣ شخص z

eşik

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ermegüke éşik art bolur [[tembele kapı eşiği dağ geçidi olur.]] (...) éşiklik yıġaç [[kapı eşiği olarak kullanılacak ağaç]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
éşik ... ˁatabatu'l-bāb wa yuknā bihi'l-bāb [kapı eşiği ve kapıya da böyle denir]

<< ETü éşik kapı eşiği

Benzer sözcükler: eşikaltı


20.03.2015
eşit

TTü +Ut

eşkâl

Ar aşkāl أشكال z [#şkl afˁāl çoğ.] biçimler Ar şakl شكل z [t.] biçim

eşkıya

Ar aşḳiyāˀ أشقياء z [#şḳw afˁilā çoğ.] bedbahtlar, garipler, zavallılar Ar şaḳīy شَقِيّ z [t.] bedbaht

eşkin

<< ETü eşkin hızlı, akıcı, yorga yürüyen (at) ETü eş- (at) yorga yürümek, dörtnala kalkmaksızın hızlı yürümek +gIn

eşofman

Fr échauffement ısınma, ısıtma, sporda ısınma hareketleri Fr échauffer ısınmak, ısıtmak +ment° Fr e(x)+ chauffer ısıtmak