eşkâl

eşelek

TTü eş- kazımak +AlAk

eşey

TTü +(g)Ay

eşhas

Ar aşχāṣ أشخاص z [#şχṣ afˁāl çoğ.] şahıslar Ar şaχṣ شخص z

eşik

<< ETü éşik kapı eşiği

eşit

TTü +Ut

eşkâl

"şekiller" [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
hendese ˁilminde eşkāl eylerem "... tarif, tasvir" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
gulâmların ve kızlann eşkâllerin yazup esir başına birer altun alup

Ar aşkāl أشكال z [#şkl afˁāl çoğ.] biçimler Ar şakl شكل z [t.] biçim

 şekil


21.09.2017
eşkıya

Ar aşḳiyāˀ أشقياء z [#şḳw afˁilā çoğ.] bedbahtlar, garipler, zavallılar Ar şaḳīy شَقِيّ z [t.] bedbaht

eşkin

<< ETü eşkin hızlı, akıcı, yorga yürüyen (at) ETü eş- (at) yorga yürümek, dörtnala kalkmaksızın hızlı yürümek +gIn

eşofman

Fr échauffement ısınma, ısıtma, sporda ısınma hareketleri Fr échauffer ısınmak, ısıtmak +ment° Fr e(x)+ chauffer ısıtmak

eşraf

Ar aşrāf أشراف z [#şrf afˁāl çoğ.] seçkinler Ar şarīf شريف z [t.] seçkin, soylu

eşref

Ar aşraf أشرف z [#şrf afˁal kıy.] daha şerefli, en şerefli Ar şarīf شريف zşerefli, bahtlı