eşkıya

eşey

TTü +(g)Ay

eşhas

Ar aşχāṣ أشخاص z [#şχṣ afˁāl çoğ.] şahıslar Ar şaχṣ شخص z

eşik

<< ETü éşik kapı eşiği

eşit

TTü +Ut

eşkâl

Ar aşkāl أشكال z [#şkl afˁāl çoğ.] biçimler Ar şakl شكل z [t.] biçim

eşkıya

KTü: "bedbahtlar" [ Seyf-i Sarayî, Gülistan Tercümesi, 1391]
cennet tamāˁın kılıp anıŋ luṭfından / dāim tutar eşḳıyā ümmīd-i ġufrān "... haydutlar" [ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
baˁżı bed-baχt eşḳıyā χırsuz peydā olup "... haydut (tekil)" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
meyān-ı cüyūşda [ordu içinde] eşḳıyālar zāhir olup nefs-i Kırım içi helc ü melc olduğun

Ar aşḳiyāˀ أشقياء z [#şḳw afˁilā çoğ.] bedbahtlar, garipler, zavallılar Ar şaḳīy شَقِيّ z [t.] bedbaht

 şaki

Benzer sözcükler: eşkıyalık, şehir eşkıyası


10.05.2021
eşkin

<< ETü eşkin hızlı, akıcı, yorga yürüyen (at) ETü eş- (at) yorga yürümek, dörtnala kalkmaksızın hızlı yürümek +gIn

eşofman

Fr échauffement ısınma, ısıtma, sporda ısınma hareketleri Fr échauffer ısınmak, ısıtmak +ment° Fr e(x)+ chauffer ısıtmak

eşraf

Ar aşrāf أشراف z [#şrf afˁāl çoğ.] seçkinler Ar şarīf شريف z [t.] seçkin, soylu

eşref

Ar aşraf أشرف z [#şrf afˁal kıy.] daha şerefli, en şerefli Ar şarīf شريف zşerefli, bahtlı

eşya

Ar aşyāˀ أشياء z [#şyA afˁāl çoğ.] şeyler, nesneler, varlıklar Ar şayˀ شيء z [t.]