ebabil

düzine

Fransızca douzaine "onikilik birim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca douze "oniki" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen duodecim sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince duo "iki" ve Latince decem "on" sözcüklerinin bileşiğidir.

düzlem

Türkiye Türkçesi düzle- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

düzmece

Türkiye Türkçesi düz- "sahte yapmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +mAcA ekiyle türetilmiştir.

DVD

İngilizce DVD "1995'te Phillips, Sony, Toshiba ve Panasonic tarafından geliştirilen elektronik kayıt diski" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce digital versatile disk "esnek kullanımlı dijital disk" sözcüğünün kısaltmasıdır.

e-mail

İngilizce e-mail veya email "elektronik posta" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1982 ABD.) İngilizce sözcük İngilizce electronic ve İngilizce mail "1. çanta, özellikle yolcu veya posta çantası, 2. posta" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Eski Fransızca male "çanta, heybe [mod. malle]" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır. )

ebabil
Köken

Arapça abābīl "Kuran'da anılan efsanevi bir kuş türü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Akatça ibbiltu "bir tür kuş" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Militarev & Kogan, Semitic Etymological Dictionary v. 1 sf. 2.5; Chicago Assyrian Dictionary sf. I.1.)

Ek açıklama

Arapça sözcük, *ibbil veya *ibbila(t) biçiminin çoğulu kabul edilir.


16.08.2017
ebat

Arapça bˁd kökünden gelen abˁād أبعاد z "mesafeler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça buˁd بعد z "mesafe" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

ebcet

Arapça abcad أبجد z "Arami/Süryani alfabesinin harf düzeni, harflere rakamsal değer verilmesine dayanan sayı sistemi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aleph beth gmel daleth אבגד z "Arami/Süryani alfabesinin ilk dört harfi" sözcüğünden türetilmiştir.

ebe

Eski Türkçe ebe veya epe "anne, büyük anne" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe aba veya apa "baba, dede" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.

ebegümeci

Türkiye Türkçesi ebem gömeci "yaprakları yenen bir bitki, malva sylvestris" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi ebe "ana, nine" ve Türkiye Türkçesi gömeç "çörek, ekmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

ebet

Arapça Abd kökünden gelen abad أَبَد z "süre, özellikle çok uzun süre, kalıcılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça abada أَبَدَ z "kaldı, kalıcı oldu" fiilinin faˁal vezninde türevidir.