ebcet

düzmece

Türkiye Türkçesi düz- "sahte yapmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +mAcA ekiyle türetilmiştir.

DVD

İngilizce DVD "1995'te Phillips, Sony, Toshiba ve Panasonic tarafından geliştirilen elektronik kayıt diski" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce digital versatile disk "esnek kullanımlı dijital disk" sözcüğünün kısaltmasıdır.

e-mail

İngilizce e-mail veya email "elektronik posta" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1982 ABD.) İngilizce sözcük İngilizce electronic ve İngilizce mail "1. çanta, özellikle yolcu veya posta çantası, 2. posta" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Eski Fransızca male "çanta, heybe [mod. malle]" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır. )

ebabil

Arapça abābīl "Kuran'da anılan efsanevi bir kuş türü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Akatça ibbiltu "bir tür kuş" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Militarev & Kogan, Semitic Etymological Dictionary v. 1 sf. 2.5; Chicago Assyrian Dictionary sf. I.1.)

ebat

Arapça bˁd kökünden gelen abˁād أبعاد z "mesafeler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça buˁd بعد z "mesafe" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

ebcet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
levh naḳşı oldı anuŋ ebcedi

Köken

Arapça abcad أبجد z "Arami/Süryani alfabesinin harf düzeni, harflere rakamsal değer verilmesine dayanan sayı sistemi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aleph beth gmel daleth אבגד z "Arami/Süryani alfabesinin ilk dört harfi" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için elif, beta, cim1 maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Rakamlandırma sistemi muhtemelen Arap alfabesinin 7. yy sonlarında formalize edilmesinden önceki bir dönemde Süryaniceden aktarılmıştır.


16.04.2015
ebe

Eski Türkçe ebe veya epe "anne, büyük anne" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe aba veya apa "baba, dede" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.

ebegümeci

Türkiye Türkçesi ebem gömeci "yaprakları yenen bir bitki, malva sylvestris" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi ebe "ana, nine" ve Türkiye Türkçesi gömeç "çörek, ekmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

ebet

Arapça Abd kökünden gelen abad أَبَد z "süre, özellikle çok uzun süre, kalıcılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça abada أَبَدَ z "kaldı, kalıcı oldu" fiilinin faˁal vezninde türevidir.

ebeveyn

Arapça abwayn أبوين z "iki babalar, ana baba" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Abw kökünden gelen abū أبو z "baba" sözcüğünün ikil (dual) halidir.

ebleh

Arapça blh kökünden gelen ablah أبلَه z "aptal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baliha بَلِهَ z "aptal idi" fiilinin afˁal vezninde sıfatıdır.