ebe

DVD

İng DVD [abb.] 1995'te Phillips, Sony, Toshiba ve Panasonic tarafından geliştirilen elektronik kayıt diski İng digital versatile disk esnek kullanımlı dijital disk

e-mail

İng e-mail/email elektronik posta (İlk kullanım: 1982 ABD.) § İng electronic İng mail 1. çanta, özellikle yolcu veya posta çantası, 2. posta (EFr male çanta, heybe [mod. malle] Ger )

ebabil

Ar abābīl Kuran'da anılan efsanevi bir kuş türü ≈ Akad ibbiltu bir tür kuş (Kaynak: M-K sf. 2.5; CAD sf. I.1.)

ebat

Ar abˁād أبعاد z [#bˁd afˁāl çoğ.] mesafeler Ar buˁd بعد z [t.] mesafe

ebcet

Ar abcad أبجد zArami/Süryani alfabesinin harf düzeni, harflere rakamsal değer verilmesine dayanan sayı sistemi Aram aleph beth gmel daleth אבגד zArami/Süryani alfabesinin ilk dört harfi

ebe

: "ana" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ebe: al-umm [[ana - Oğuzca .... Karluk Türkmenleri bu sözcüğü epe olarak söyler.]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
ebe [[aslen büyük anne anlamında olup saygı babında anneye de ebe denir]] TTü: "... doğuma yardımcı kadın" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ebe, ebe kadün: Obstetrix. TTü: "... handikaplı oyuncu" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
ebe: (...) 2. Çocuk oyunlarında kendisine yüküm yükletilen kimse.

<< ETü ebe/epe anne, büyük anne ≈ ETü aba/apa baba, dede çoc

Not: Yakın akrabalık terimlerinin çoğu gibi bebek lisanından alınmıştır. Lehçelerde “teyze” ve “sütanne” anlamlarına da rastlanır.

Benzer sözcükler: ebelemek, ebelenmek, ebemkuşağı, körebe

Bu maddeye gönderenler: abla, ebegümeci


06.02.2015
ebegümeci

<< TTü ebem gömeci yaprakları yenen bir bitki, malva sylvestris § TTü ebe ana, nine TTü gömeç çörek, ekmek

ebet

Ar abad أَبَد z [#Abd faˁal ] süre, özellikle çok uzun süre, kalıcılık Ar abada أَبَدَ zkaldı, kalıcı oldu

ebeveyn

Ar abwayn أبوين z [dual.] iki babalar, ana baba Ar abū أبو z [#Abw t.] baba +ayn

ebleh

Ar ablah أبلَه z [#blh afˁal sf.] aptal Ar baliha بَلِهَ zaptal idi

ebola

İng ebola fever ilk kez 1976'da Kongo'da tesbit edilen salgın hastalık öz Ebola Kuzeybatı Kongo'da nehir ve bölge adı