ece

eboş

Fr ébauche [dev.] taslak, özellikle sanat eserinin taslağı Fr ébaucher [den.] tasarlamak EFr ex+ bauch çatkı tahtası, kiriş

ebrar

Ar abrār أبرار z [#brr afˁāl çoğ.] hayırlar, hayırlı kişiler Ar barr بِرّ z [t.] hayırlı, iyi, erdemli

ebru

Fa abrī أبرى zbulut gibi, hareli Fa abr أبر zbulut << EFa abra- a.a. ≈ Ave avra- a.a. ≈ Sans abhrá अभ्र zyağmur bulutu

ebu

Ar abū/bū أبو/بو z [#Abw] baba

ecdat

Ar acdād أجداد z [#cdd afˁāl çoğ.] cedler, atalar Ar cadd جدّ z [t.] dede, ata

ece

ETü: eçü [ Orhun Yazıtları, 735]
eçüm apam bumın kagan iştemi kagan [atam dedem Bumın ve İştemi Kagan] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
eçe [[yaşça büyük kız kardeş anlamına gelen eke sözcüğüyle eşdeğerli bir sözcük. Cim, kef'ten dönüşmüştür.]] (...) eçi [[yaşça büyük olan erkek kardeş]] Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
eçe: mère, femme âgée [ana, yaşlı kadın] TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
ḳavm-i Germiyānī arasında lafz-ı ece karındaşa dérler TTü: [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
ece: 1-Büyük birader, 2-amuca, 3-baba, 4-anne, 5-abla, 6-herkesin hürmet ettiği hanım.

<< ETü eçe abla ≈ ETü eçi/eçü ata, dede, ağa, ağabey çoc

Bu maddeye gönderenler: kayınço, teyze


15.06.2015
ecel

Ar acal أجل z [#Acl faˁal ] 1. biçilmiş süre, bekleme süresi, 2. ölüm Ar acila أجل zbekledi, duraksadı

ecinni

<< Ar acinna(t) أجنّة z [#cnn çoğ.] cinler Ar cinnī جنّى z [t.] bir adet cin

ecir

Ar acr أجر z [#Acr] ücret, ivaz, bir iş veya hizmete karşı ödenen bedel ≈ Aram agər אגר za.a. Akad agaru a.a.

eciş bücüş

<< TTü ezik büzük

ecnebi

Ar acnabī أجنبى z [#cnb nsb.] dışarılı, yabancı Ar acnab أجنب z [afˁal kıy.] Ar canb [faˁl ] yan, dış