ecir

ebu

Ar abū/bū أبو/بو z [#Abw] baba

ecdat

Ar acdād أجداد z [#cdd afˁāl çoğ.] cedler, atalar Ar cadd جدّ z [t.] dede, ata

ece

<< ETü eçe abla ≈ ETü eçi/eçü ata, dede, ağa, ağabey çoc

ecel

Ar acal أجل z [#Acl faˁal ] 1. biçilmiş süre, bekleme süresi, 2. ölüm Ar acila أجل zbekledi, duraksadı

ecinni

<< Ar acinna(t) أجنّة z [#cnn çoğ.] cinler Ar cinnī جنّى z [t.] bir adet cin

ecir

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
sadakanıŋ ecrin Mevlā taˁālā bérür.

Ar acr أجر z [#Acr] ücret, ivaz, bir iş veya hizmete karşı ödenen bedel ≈ Aram agər אגר za.a. Akad agaru a.a.

Not: Belirli ücret karşılığında kamu hizmeti olgusu İkinci Babil devleti zamanında (MÖ 8-7. yy) ortaya çıkmış ve MÖ 6. yy'da Babil'i ülkesine dahil eden Pers kralının kurduğu ulak/posta sistemiyle yaygınlık kazanmıştır. EYun ággaros/ággelos "ulak, posta, ücretli kamu hizmeti" Herodotos'a göre Pers/Fars dilindedir. EFa *aggar- kaydedilmemiştir; ancak imparatorluğun resmi yazı dili olan Babil Akadcasından alıntı olduğu muhakkaktır.

Bu maddeye gönderenler: angarya, ecrimisil, icar, incil (evanjelik), müstecir, ücret


02.09.2017
eciş bücüş

<< TTü ezik büzük

ecnebi

Ar acnabī أجنبى z [#cnb nsb.] dışarılı, yabancı Ar acnab أجنب z [afˁal kıy.] Ar canb [faˁl ] yan, dış

ecrimisil

§ Ar acr أجر zücret, parasal karşılık Ar miṯl مثل zbenzer, eş

ecza

Ar aczāˀ أجزاء z [#czA afˁāl çoğ.] birimler, unsurlar, bileşenler Ar cuzˀ جزء z [t.] birim, unsur

eda

Ar adāˀ أداء z [#Ady faˁāl msd.] 1. yapma, edim, ediş, yerine getirme, bir borcu ödeme, 2. yapış biçimi, tarz, şive