eflatun

efendi

OYun avthéndis αυθέντης zsaygıdeğer kişi, üstad, Bizans'ta saygı unvanı EYun authéntēs αυθέντης zreşit ve mümeyyiz kişi, vekil olmayan, asil EYun authéntō αυθέντω zsorumluluk ve yetki sahibi olmak

efervesan

Fr effervescent kabaran, kaynayan Lat effervescere kaynaşmak, galeyana gelmek +ent° Lat e(x)+ fervere kaynamak +esc-

efil efil

onom esinti sesi

efkâr

Ar afkār أفكار z [#fkr afˁāl çoğ.] fikirler, düşünceler Ar fikr فكر z [t.] düşünce

eflak

Ar aflāk أفلاك z [#flk afˁāl çoğ.] felekler Ar falak [t.] çark, özellikle gök kürenin çarkı

eflatun

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
eflātūnī: Hurma zamkı rengi, koyu leylaki [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
eflātūnī: Leylaki ile erguvan arası, mora çalan renk

öz (Ar) aflātūn/falātūn أفلاتون/فلاتون zYunan filozofu Platon (MÖ 429-347) öz (EYun) Platōn πλατων za.a.

 platonik

Not: Renk adı Platon'un Devlet adlı eserinde phoiniks "kızılımsı mor" rengin en soylu renk olduğuna ilişkin ifadesinden esinlenmiş olmalıdır. • Adın Arapça biçimi inisyal çift sessize bir ön sesli eklenmesi ve Arapçada varolmayan /p/ ve /o/ seslerinin eşdeğer seslere çevrilmesiyle elde edilmiştir.

Benzer sözcükler: Eflatuncu, eflatuni


29.05.2015
efor

Fr effort [dev.] çaba, gayret Fr efforcer [den.] kuvvet harcamak, çaba göstermek Fr e(x)+ force kuvvet

efrat

Ar afrād أفراد z [#frd afˁāl çoğ.] bireyler Ar fard فرد z [t.] birey

efsane

Fa afsāne أفسانه zanlatı, destan ≈? Ave *apa-saŋha (bir şeyden) söz etme Ave apa+ saŋha öğreti, anlatı, deyiş Ave sāh- söylemek, demek (Kaynak: Barth sf. 1575)

efsun

Fa afsūn/fisūn أفسون/فسون zbüyü, sihir Fa afsūdan, afsāy- أفسودن, أفساى zbüyülemek ≈ Fa afsāna masal, mitos

EFT

TTü elektronik fon transferi bankalararası bir ödeme sistemi