egzotik

egoizm

Fransızca égoïsme "bencillik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce egoism sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Joseph Addison, İng. şair (1672-1719), "hep kendinden sözeden" anlamında.) Bu sözcük Latince ve Eski Yunanca ego "ben" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir.

egosantrik

Fransızca égocentrique "benmerkezci" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ego "ben" ve Fransızca centre "merkez" sözcüklerinin bileşiğidir.

egzajere

Fransızca exagérer "abartmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince exaggerare "yığmak, biriktirmek, büyütmek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince agger "yığın, küme" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

egzersiz

Fransızca exercice "talim, alıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen exercitium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince exercere "talim etmek, askeri eğitim yapmak, iş uygulamak" fiilinden +ium ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince arcere, arct- "yasaklamak, uzak tutmak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂erk- (*ark-) "menetmek" biçiminden evrilmiştir.

egzistansiyalizm

Fransızca existentialisme "varoluşçuluk, varoluşçu felsefe veya yaşam tarzı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca existence "varoluş, mevcudiyet" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen exsistentia sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince exsistere "ortaya çıkmak, zuhur etmek, olmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince sistere, stat- "durmak, dikilmek, sıkı durmak, kavi olmak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

egzotik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ziya Gökalp, , 1924 yılından önce]
Başka milletlere has güzellikler ancak egzotik güzellikler olabilir. (...) egzotizmin hududunu aşmayacaktır.

Köken

Fransızca exotique "yabancı kültüre mensup" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca eksōtikós εξωτικός z "yabancı, dışarılıklı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca éksō έξω z "dışarı, dış" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁eǵʰs (*eǵʰs) "dış" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için eks(o)+ maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

egzotizm


18.06.2015
egzoz

İngilizce exhaust "1. boşalma, boşaltma, 2. motorlu taşıtlarda gaz boşaltma işlemi ve bu işi yapan boru" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince exhaurire, exhaust- "suyunu akıtıp boşaltmak, tüketmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince haurire, haust- "suyunu boşaltmak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ews-² (*aws-) "boşaltmak" biçiminden evrilmiştir.

eğ|mek

Eski Türkçe eg- "bükmek" fiilinden evrilmiştir.

eğe

Orta Türkçe égegü "törpü" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe ége- "törpülemek, rendelemek, diş gıcırdatmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

eğer

Farsça agar veya gar أگر/گر z "şart edatı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen hakar veya hakaram sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça ha-karam "bir kez" sözcüğünden evrilmiştir.

eğilim

Türkiye Türkçesi eğil- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.