ehemmiyet

eğlence

TTü eğlen- +çA

eğrek

<< TTü eğlek/eğrek 1. su birikintisi, gölcük, 2. koyunların toplandığı yer, koyun ahırı, mandıra TTü eğre- (su) birikmek +(g)Ak

eğrelti

<< TTü eğreldü otı bataklık bitkisi TTü eğrel- (su) birikmek +dU

eğreti

Ar ˁārīyetī عاريتى z [nsb.] ödünç olarak, geçici Ar ˁārīya(t) عاريّة zödünç

eğri

<< ETü egri kıvrık, dönük ETü egir- çevirmek, döndürmek +I(g)

ehemmiyet

YO: [ George Rhasis, Vocabulaire François-Turc, 1828]
importance [Fr.]: اهميت éhèmmyïèt YO: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
ehemmiyet: Ehemm ism-i tafdīline edatı masdariyet ilavesiyle müteşekkil lugat-ı müvellededir.

Ar ahamm أَهَمّ z [#hmm afˁal kıy.] daha mühim, çok mühim Ar hamma هَمَّ zkaygılandı, önemsedi

Not: Arapça sıfattan +iyyet ekiyle yapılmış geç dönem türevidir.

Bu maddeye gönderenler: himmet, ihtimam, mühim (mühimmat)


11.05.2021
ehibba

Ar aḥibbāˀ أحبّاء z [#ḥbb afˁilā çoğ.] dostlar Ar ḥabīb [t.] dost, sevgili

ehil

Ar ahl أَهْل z [#Ahl faˁl ] 1. ev halkı, eş(ler), 2. evcil, alışkın, uygun Ar ahala أَهَلَ zikamet etti, ev edindi, evlendi

ehli

Ar ahlī [#Ahl nsb.] evcil (hayvan) Ar ahl ev halkı

ehlibeyt

Ar ahlu bayt أهل بيت zhane mensubu, özellikle peygamber sülalesine mensup kişi

ehliyet

Ar ahlīya(t) [#Ahl msd.] ehillik, işe yarar olma +īya(t)2 Ar ahl ehil, alışık