ekonomi

ekmel

Ar akmal أكمل z [#kml afˁal kıy.] çok kâmil, en kâmil Ar kāmil كامل zolgun, tam, ermiş

eko

Fr écho yankı EYun ḗχō ήχω zses, yankı (ad) EYun ḗχō ήχω zseslenmek, yankılanmak (fiil) << HAvr *(s)weh₂gʰ- (*(s)wāgʰ-) a.a.

ekol

Fr école okul, sanat veya düşünce akımı << Lat schola okul EYun sχolḗ σχολή z1. dinlenme, işten geri durma, çalışmak zorunda olmama, 3. ilim, okul HAvr *seǵʰ- geri durma, dinme

ekolayzer

İng equalizer eşitleyici, ses dengeleme aygıtı (İlk kullanım: y. 1928 Bell Laboratories, ABD.) İng equalize eşitlemek +er Lat aequalis eşit +ise- Lat aequus denge, eş +al°

ekoloji

Fr écologie İng ecology çevrebilim EYun oíkos οίκος zev, yakın çevre << HAvr *wói̯ḱ-os HAvr *wei̯ḱ- klan, kabile, oba

ekonomi

[ Arşiv Belg. Göre Osmanlı Eğitiminde Modernleşme, 1858]
ekonomi-politik ile idare-i memleketde muktezî olan sair bazı şeylerden ibaret [ Şinasi, Tasvir-i Efkâr makaleleri, 1863]
Evropaca ekonomi politik denilen ˁilm-i emvāl-i māliyeye dair (...) Mehmed Şerīf Efendi Mülkiyede ders vermekte olduğundan ekonomik [ Hakimiyeti Milliye (gazete), 1934]
Avrupa ökonomi konferansı (...) Balkan anlaşmasının ökonomik konseyini vücuda getireceklerdir

Fr économie 1. iktisat bilimi, 2. tutumluluk EYun oikonomía οικονομία zev idaresi EYun oikonómos οικονόμος zev idare eden, kâhya, vekilharç +ia § EYun oíkos οίκος zev EYun némō νέµω zpaylaştırmak, düzenlemek

 ekoloji, +nomi

Not: Karş. İng economy, Alm Ökonomie. İngilizcede 19. yy sonuna dek oeconomy yazımı yaygındır.

Benzer sözcükler: ekonometri, ekonomik, ekonomist, makroekonomi, mikroekonomi, sosyoekonomik


19.02.2020
ekose

Fr écossais 1. İskoç, 2. İskoç tipi tartan kumaş öz Ecosse İskoçya

ekosfer

İng ecosphere çevresel etkileşimler sistemi

ekosistem

İng ecosystem doğal etkileşim sistemi (İlk kullanım: 1935 A. G. Tansley, Amer. biyolog.)

ekran

Fr écran siper, paravan, perde (Hol skerm siper, kalkan ) Ger *skermaz korugan, siper, kalkan

ekrat

Ar akrād أكراد z [#krd afˁāl çoğ.] Kürtler Ar kurd كرد z [t.] Kürt