eksfoliant

ekselans

Fransızca excellence "üstün ve yetkin olma, bir saygı unvanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince excellentia "üstünlük, seçkinlik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince excellere "üstün olmak, sivrilmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince cellere, cels- "yükselmek, çıkmak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kelH- (*kel-) "yüksek olmak, çıkmak, yükselti, tepe" biçiminden evrilmiştir.

eksen

Yeni Yunanca ákson άξων z "mihver, dingil" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen áksōn άξων z sözcüğünden evrilmiştir.

ekser1

Arapça ks̠r kökünden gelen akṯar أكثر z "daha çok, en çok" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaṯīr كثير z "çok" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

ekser2

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

ekserhane

Yeni Yunanca éksarχos ἔξαρχος z "önder, Ortodoks kilisesinde özerk dini önder" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca eksárχeō ἐξάρχεω z "gütmek, önderlik etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca árχō veya arχeúō άρχω z "önde olmak, önder olmak" fiilinden ek+ önekiyle türetilmiştir.

eksfoliant
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hürriyet - gazete, 2001]
Eksfoliyasyon: aslında yatmadan önce özel bi uygulamaya gerek kalmadan, spontan olarak gerçekleşen, ölü üst derinin atılması rutini.

Köken

İngilizce exfoliant "cildin ölü katmanını soymak için kullanılan madde veya yöntem" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince exfoliare "yaprak döktürmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince folium "yaprak" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

Daha fazla bilgi için föy maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

eksfoliyasyon, eksfoliyatör


29.09.2017
eksi

Türkiye Türkçesi eksil- fiilinden türetilmiştir.

eksik

Eski Türkçe egsük "eksik" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe egsü- "eksik olmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

eksil|mek

Orta Türkçe egsül- "eksilmek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen egsü- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Il- ekiyle türetilmiştir.

ekskavatör

Fransızca excavateur veya İngilizce excavator "toprak kazma makinası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince excavare "oyup boşaltmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince cavare "oymak, kazmak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

eksklüsif

Fransızca exclusif veya İngilizce exclusive "dışlayıcı, münhasır" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince excludere "dışlamak, kapatıp dışarıda bırakmak" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince claudere, claus- "kapatmak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.