eksklüsif

eksfoliant

İngilizce exfoliant "cildin ölü katmanını soymak için kullanılan madde veya yöntem" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince exfoliare "yaprak döktürmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince folium "yaprak" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

eksi

Türkiye Türkçesi eksil- fiilinden türetilmiştir.

eksik

Eski Türkçe egsük "eksik" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe egsü- "eksik olmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

eksil|mek

Orta Türkçe egsül- "eksilmek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen egsü- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Il- ekiyle türetilmiştir.

ekskavatör

Fransızca excavateur veya İngilizce excavator "toprak kazma makinası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince excavare "oyup boşaltmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince cavare "oymak, kazmak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

eksklüsif
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1978]
Tecrübeli bir ekiple ve exclusive temsilcilikle (...) tüm Ortak Pazar ülkelerinde pazarlamasını yapmak [ Milliyet - gazete, 2000]
VizonShow'un eksklusif TV-program sponsoru ise CNN Türk.

Köken

Fransızca exclusif veya İngilizce exclusive "dışlayıcı, münhasır" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince excludere "dışlamak, kapatıp dışarıda bırakmak" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince claudere, claus- "kapatmak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kloz maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

eksklüsivite


30.09.2017
ekspedisyon

Fransızca expédition "sefer, özellikle askerî sefer veya keşif seferi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen expeditio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince expedire "yola koymak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince pēs, ped- "ayak" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

eksper

Fransızca expert "uzman" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince expertus "denenmiş, tecrübeli, uzman" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince experiri "denemek, sınamak, deneyerek öğrenmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince yazılı örneği bulunmayan *periri "denemek" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-ih₂-i̯e- (*per-ī-i̯e-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "denemek, sınamak, riske girmek" kökünden türetilmiştir.

eksperiman

Fransızca experiment "deney, tecrübe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince experimentum "deneyle elde edilen sonuç, kanıt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince experiri "denemek, sınamak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir.

ekspertiz

Fransızca expertise "uzmanlık" sözcüğünden alıntıdır.

eksport

İngilizce export "ihraç etmek, ihracat" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince exportare "dışarı taşımak" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince portare "taşımak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.