elâ

ekzema

Fr eczéma bir cilt hastalığı EYun ékzema έκζεμα zciltte çıkan kabartı, isilik, döküntü EYun ekzéō εκζέω zkabarıp taşmak, isilik dökmek +ma(t) EYun ek+ zéō ζέω zkabarmak, kaynamak << HAvr *i̯es- kabarmak, kaynamak, mayalanmak

el+

Ar al ال zharf-i tarif, definite article

el gün

<< ETü él kün ülkeler, dünya ETü él devlet, ülke

el1

<< ETü elig el ETü al- +I(g)

el2

<< ETü il devlet, organize halk

elâ

TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ala gözlü: Oculis glaucis, felinis praeditus [kedi gibi renkli gözlü]. Gök ala gözlü: Oculus caesiis [çakır gözlü] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ela göz: ayn-ı zerka, çakır [alaca mavi göz] [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
elâ: Gözde sarıya çalar kestane rengi.

<< TTü ala renkli, alaca

 ala

Not: ala sözcüğünün anlam değişikliğine uğramış varyantıdır.


09.10.2017
elalem

Ar al-ˁālam العالم zhalk, kamu (Kaynak: Vankulu, Lane)

elaman

Ar al-amān الأمان zaman, "beni bağışla" nidası

elan

Ar al-ān الآن zhalen, şimdi, şu anda

elastik

Fr élastique esnek EYun elastikós ελαστικός zittirici EYun elaúnō ελαύνω zitmek, sürmek +istik°

elbette

Ar al-battan/al-battatan البتّاً z [zrf.] mutlaka Ar batt بَتّْ z [#btt] kesin, mutlak +an Ar batta بَتّ zkesti, bitirdi, kararlaştırdı